©2014-2022, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHĨA ĐÀN
Địa chỉ: Khối Tân Đức, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An Lịch công tác